ไม่มั่นใจ

เออ นั่นนะสิ จำเป็นต้องระบุชื่อสิ ก็ด๊าย!!

  1. อ.จันทรรัตน์
  2. อ.paew
  3. อ.เจนจิต
  4. อ.หนิง
  5. อ.ลูกหว้า
  6. อ.รัตติยา
  7. อ.คำแสด
  8. อ.ราณี

  อยากถามพ่อครูว่า คนที่7  ชื่อ คำแสด  หรือก้านแสด  คะ ไม่นใจว่าใช่ตัวเองหรือเปล่า

คำตอบ