5ส Nok

ying

ถ้าพี่อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับ 5ส ของ Nok น่าจะติดต่อแผนก หรือใครได้บ้างค่ะ

คำตอบ