กลับบ้านได้แล้ว

ลืมบ้านเกิดเมืองนอนไปแล้วหรือ อย่าเป็นวัวลืมตีนสิ ทำตัวสูงนักเหรอ ไม่มีสำนึกเลย บ้านอยู่กลางป่า พอเข้า กทม. ทำตัวเป็นคนกรุง บอกตรงๆ รับไม่ได้ว่ะ ถ้าไม่มียายเอามาเลี้ยงก็แค่เด็กป่าคนหนึ่งล่ะ
คำตอบ