คำถามเดียวกัน จะวัดผลกันอย่างไรต่อคะ ?

สอบในห้องไหม ?
คำตอบ