โดน Blog Tag ค่ะ

ดิฉันเลือกคุณไร้นาม เพราะอยากจะให้ทุกคน รวมทั้งตัวของดิฉันได้รู้จัก

วิธีเล่น เชิญทางนี้ค่ะ

http://gotoknow.org/blog/tutorial/76856

 

คำตอบ