อยากรู้จัก

ครู0
เมื่อไหร่จะมีรูปผู้บริหารโรงเรียนมาลงบ้าง อยากรู้จัก
คำตอบ
not yet answered

ยิ่งบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานยื่งดีใหญ่ ใช้โรงเรียนสร้างผลประโยชน์ให้ตัวเองยิ่งมากยิ่งดี จึงจะเป็นการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานได้คุ้มค่าที่สุด สมกับเป็นผู้บริหารจริงๆๆ