สติ และความกลัว

อาจารย์คะเวลาเราเอาชนะความกลัวได้ สติเป็นตัวทำงานหรือเปล่าคะ เช่น กลัวที่สูงแต่เมื่อเราผ่านมันไปได้ มันรู้สึกปิติ เหมือนเกิดใหม่  ดีใจที่เราเอาชนะมันได้ แต่ช่วงผ่านนั้นลืมดูสติ และความคิด แต่คล้ายมันจะแยกจากกัน (มองย้อนหลังไป)เพราะขณะที่กำลังกระทำความกลัวมันก็ยังอยู่ มารู้สึกตัวอีกทีมันหายไปแล้ว
คำตอบ
not yet answered
คนไร้กรอบ

ชนะความกลัวได้ แบบ ไม่มีสติ  จะเป็น การข่ม เป็นความเคยชิน ถือว่าไม่ได้ปัญญาครับ

ตอนที่กลัว  คนที่มีสติ  จะเห็น การเปลี่ยนแปลงของกายเพราะจิตมันเกิด

คนมีสติดีมาก จะเห็น ความคิดที่เข้ามาร่วมกับจิต  เห็นค้งแต่จิตก่อตัว

ชนะความสูง  ด้วยการรู้เท่าทัน ความคิด  รู้เท่าทันจิต เท่าทันกาย   นี่แหละ คือ การฝึกจติ แนวจิตดูจิต ครับ

Ping
ขอบคุณค่ะ