ขออนุญาต blog tag คุณวรศา

วิธีการไปดูบันทึกของ ดร.จันทวรรณ

http://gotoknow.org/blog/tutorial/76856

ความลับพอมีในโลกครับ 

คำตอบ
not yet answered
นางสาว วรศา ทองคำ
กำลังตอบความลับค่ะ เข้าไปอ่านใน blog ได้ คิดว่าเย็นนี้คงได้นั่งเขียน ขณะนี้กำลังนึกความลับอยู่เพราะมันลับจนนึกไม่ค่อยออก