หลาน

น้องนคร
พี่ชาญวิทย์ไม่ทราบหลานคลอดแล้วหรือยังค่ะ เป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย แสดงความยินดีด้วยค่ะ
คำตอบ