จำเป็นหรือไม่ที่เราต้องพัฒนาจิตหรือปฏิบัติธรรม

ไม่เข้าใจ ว่า ทำไมวลาที่คนเรามีปัญหาต้องหาทางออกด้วยการปฏิบัติธรรม ทั้งที่ เราก็น่าจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาจิตและปฏิบัติอยู่ตลอดเวลา

 

มันก็เลยรู้สึกว่า พอมีปัญหาทีก็ธรรมที

พอปัญหาหนี ธรรมก็หาย

 

ไม่เข้าใจ

คำตอบ