กล้วยไม้

ไม้เมินดิน
อาจารย์ครับเอื้องมัจฉาของที่บ้านผมแทงช่อดอกออกมาแล้วเกิดอาการฝ่อเกิดจากอะไรครับ   ต้นและรากก็สมบูรณ์ดี   ผิดกับตค้นที่ซื้อมาใหม่โดนตัดรากแต่ดอกที่ออกมาก็ไม่ฝ่อเป็นเพราะความชื้นไม่พอเพราะอดน้ำมากหรือรดน้ำมากเกินครับ
คำตอบ
not yet answered

อาจเป็นได้จากหลายสาเหตุครับ มีแมลงพวกเพลี้ยไฟ หรือไรแดงดูดกินน้ำเลี้ยง  อากาศเปลี่ยนแปลงกะทันหัน  รดน้ำกระแทกโดนช่อดอก  ลองสังเกตดูนะครับ