ยังไม่ได้รับCBR นะ

สวัสดีเจ้าอ้ายเอก

         อ้ายเอกเป็นใดพ่อง... อากาศที่เมืองปายคงหนาวแน่ ๆ เลยนะเจ้า  ฮักษาสุขภาพโตยเน่อเจ้า...

         อ้อยังไม่ได้รับรายละเอียดเรื่อง CBR*: Community Based Research ทางอีเมล์เลยนะเจ้า

 

 

คำตอบ