อยากรู้ว่า

เด็กเรียน
ใครเป็นผู้สร้าง  THEOS
คำตอบ
ผู้ที่สร้างดาวเทียม THEOS คือ EADS ASTRIUM ประเทศฝรั่งเศส โดยมีทีมวิศวกรไทย เข้าร่วมด้วยโดยใช้งบประมาณในการสร้างประมาณ 6000 ล้าน บาทครับ
~[Nes~Za]~
ผู้ที่สร้างดาวเทียม THEOS คือ EADS ASTRIUM ประเทศฝรั่งเศส โดยมีทีมวิศวกรไทย เข้าร่วมด้วยโดยใช้งบประมาณในการสร้างประมาณ 6000 ล้าน บาทครับ 

สบายดีป่าว

ชื่อหน่วยงานเท่ห์ดี

 

แล้วพบกัน...