ความเหมือนและความแตกต่าง

วิไลลักษณ์ อยู่สำราญ

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ที่เคารพ

      วันนี้หนูมีเรื่องรบกวนจะถามอาจารย์อยู่ 2 ข้อค่ะ  พอดีหนูกำลังจะปิดเล่มงานวิจัยเรื่อง "การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน" ค่ะ  แต่กำลังสับสนเกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆของการจัดการความรู้ค่ะ

      1.คำว่า "ขุมความรู้" , "แก่นความรู้" , "คลังความรู้" มีความหมายเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรคะ?

      2.หนูวางแผนว่าจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องความสำเร็จของการนำการจัดการความรู้ไปใช้ในการพัฒนาองค์กร  โดยเขียนในลักษณะที่จะอธิบายว่ามีกระบวนการนำการจัดการความรู้ไปใช้อย่างไร  และมีความสำเร็จอะไรเกิดขึ้นบ้าง  เช่น  เรื่องร้านค้าชุมชน  เรื่องการบริหารจัดการ  ฯลฯ  อย่างนี้จะเรียกว่าอะไรคะ  ที่หนูลองทำออกมาเป็นเล่ม (แต่ยังไม่สมบูรณ์) ตอนนี้ทำได้ 2 เล่มแล้วค่ะ  หนูใช้คำว่า "คลังความรู้" ไม่ทราบว่าจะใช่หรือเปล่าคะ

      ขอขอบพระคุณที่อาจารย์ให้ความกรุณาตอบค่ะ

                                        ด้วยความเคารพอย่างสูง

                                         วิไลลักษณ์   อยู่สำราญ

 

คำตอบ