หายไปไหนหรือค่ะ

ไม่เห็นเข้ามาเขียนบันทึกบ้างเลยค่ะ หรือว่าเรียนหนักค่ะ
คำตอบ