เทคโนโลยีการสื่อสาร

น.ส.ฑิตฐิตา ประทุมเมือง

เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่มีควมาสำคัญต่อบุคคลและองค์กรอย่างไร และการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารจะมีแนวโน้มการพัฒนาไปในทิศทางใดอย่างไร

ช่วยตอบหน่อบนะคะ  จะรวบรวมไปทำรายงานส่งครูค่ะ  ขอบคุณมากค่ะ

คำตอบ
not yet answered

ขอโทษนะคะยังไมความคิดเห็นค่ะ แต่อยากถามว่าคุณกำลังเรียนด้านนี้อยู่ใช่มั้ยคะได้ทำวิจัยรึยังคะมีปัญหาอยากปรึกษาเหมือนกันค่ะช่วยตอบเมลล์ด้วยนะคะ

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในคริสต์ศตวรรษที่ 21 มีแนวโน้มที่จะพัฒนาคอมพิวเตอร์ให้มีความสามารถใกล้เคียงกับมนุษย์ เช่น การเข้าภาษาสื่อสารของมนุษย์ โครงข่ายประสาทเทียม ระบบจำลอง ระบบเสมือนจริง โดยพยายามนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น ลดข้อผิดพลาดและป้องกันไม่ให้นำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องหรือผิดกฎหมาย
แนวโน้มในด้านบวก
- การพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ช่องทางการดำเนินธุรกิจ เช่น การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การผ่อนคลายด้วยการดูหนัง ฟังเพลง และบันเทิงต่างๆ เกมออนไลน์
- การพัฒนาให้คอมพิวเตอร์สามารถฟังและตอบเป็นภาษาพูดได้ อ่านตัวอักษรหรือลายมือเขียนได้ การแสดงผลของคอมพิวเตอร์ได้เสมือนจริง เป็นแบบสามมิติ และการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัส เสมือนว่าได้อยู่ในที่นั้นจริง
- การพัฒนาระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล ฐานความรู้ เพื่อพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญและการจัดการความรู้
- การศึกษาตามอัธยาศัยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) การเรียนการสอนด้วยระบบโทรศึกษา (tele-education) การค้นคว้าหาความรู้ได้ตลอด 24 ชั่วโมงจากห้องสมุดเสมือน (virtual library)
- การพัฒนาเครือข่ายโทรคมนาคม ระบบการสื่อสารผ่านเครือข่ายไร้สาย เครือข่ายดาวเทียม ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทำให้สามารถค้นหาตำแหน่งได้อย่างแม่นยำ
- การบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการของภาครัฐที่เรียกว่า รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-government) รวมทั้งระบบฐานข้อมูลประชาชน หรือ e-citizen
แนวโน้มในด้านลบ
- ความผิดพลาดในการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งส่วนฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ที่เกิดขึ้นจากการออกแบบและพัฒนา ทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบและสูญเสียค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหา
- การละเมิดลิขสิทธิ์ของทรัพย์สินทางปัญญา การทำสำเนาและลอกเลียนแบบ
- การก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ การโจรกรรมข้อมูล การล่วงละเมิด การก่อกวนระบบคอมพิวเตอร์

อยากทราบว่าเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่มีอะไรบ้าง และมีวิธีการทำงาน ประโยชน์ และผลกระทบจากเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่อย่างไร ช่วยตอบคำถามของหนูหน่อยนะคะ ตอนนี้หนูกำลังทำรายงานส่งอาจารย์อยู่คะ

เทคโนโลยีสมัยมีอะไรบ้างจงอธิบาย

เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่มีอะไรบ้าง มีการทำงาน ประโยชน์และผลกระทบที่ได้รับจากเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่อย่างไร ช่วยตอบด้วยนะคับเพราะต้องทำเป็นรายงานส่งนะคับ ผมไม่ได้เรียนทางด้านนี้มาคับ

น้นสิอยากรู้เหมือนกันถ้าคุณรู้แล้วช่วยบอกกันบ้างนะ[email protected]จะขอบคุณมาก

อยากทราบว่าเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่มีอะไรบ้าง และมีวิธีการทำงาน ประโยชน์ และผลกระทบจากเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่อย่างไร ช่วยตอบคำถามของผมหน่อยคับ ตอนนี้ผมกำลังทำรายงานส่งอาจารย์อยู่คับ

โทรศัพท์เคลื่อนที่

การทำงานของโทรศัพท์มือถือ ก็มีหลักการเหมือนกันกับโทรศัพท์บ้านแต่จะแตกต่างกันตรงที่ โทรศัพท์บ้านจะใช้สายโทรศัพท์ซึ่งเป็นสายทองแดง แต่ใระบบของโทรศัพท์มือถือ จะใช้คลื่นวิทยุแทน การทำงานของโทรศัพท์มือถือก็คือภายในเครื่องโทรศัพท์มือถือจะมีชุดกำเนิด ความถี่ซึ่งเป็นความถี่วิทย1ชุด และเมื่อเราเปล่งคำพูดไส่ไมโครโฟนของ โทรศัพท์ สัญญาญเสียงที่เราพูดออกไปก็จะถูกเปลี่ยนเป็นคลื่นไฟฟ้าจากนั้นจะ ถูกส่งไปผสมกับคลื่นความถี่ที่โทรศัพท์ผลิตออกมาหลักการก็คือ คล้ายๆกันกับ ให้คลื่นเสียงของเราขี่คลื่นที่โทรศัพท์ผลิตออกมาแล้วแพร่กระจายไปในอากาศ สู่ชุมสายของโทรศัพท์ต่อไป ซึ่งคลื่นความถี่ในปัจจุบันั้นก็มีมากมายหลาย คลื่น ซึ่งแต่ละคลืนนั้นก็มีผู้ให้บริการเป็นรายๆไป

ประโยชน์ของโทรศัพท์มือถือที่คุณอาจไม่ทราบ

1 หมายเลขสากลฉุกเฉิน 112 ใช้ได้ทั่วโลก

ถ้าเกิดเราหลงไปอยู่ในเขตที่ไม่มีสัญญาณเลย แต่มีเหตุด่วนเหตุร้ายให้ กด 112 แล้วมันจะหาเบอร์ให้เองอัตโนมัติแม้แต่เราล็อคปุ่มก็ยังกดเบอร์นี้ได้

2 ใช้ในกรณีที่ลืมกุญแจไว้ในรถ...สำหรับรถที่ใช้ Remote Key

ถ้ารถล็อคไปแล้ว แต่เรามีกุญแจสำรองอยู่ที่บ้าน ให้โทรไปหาคนที่อยู่ที่บ้านด้วยมือถือ (เราต้องโทรไปหาเบอร์มือถือของเขาด้วยนะ) เมื่อเขารับแล้วให้เราบอกเขา ให้กดปุ่ม unlock บนกุญแจสำรองในขณะที่เราถือมือถือให้ห่างจากประตูรถประมาณ 1 ฟุต (คนที่อยู่บ้านที่เราวานให้กดต้องเอากุญแจไปจ่อใกล้กับมือถือของเขาในขณะที่กดปุ่ม) ประตูรถก็จะเปิดออกเหมือนเรากดปุ่มรีโมทด้วยตัวเองเลยแหละระยะทางไม่มีปัญหา แม้รถกับบ้านจะอยู่ห่างกันเป็นร้อยๆ กม. ก็ตาม

3 กรณีแบ็ตใกล้จะหมด * 3370# สำหรับมือถือ Nokia

ถ้าเกิดถ่านเหลือน้อยเต็มทีจนใกล้ดับแต่เราจำเป็นต้องโทรออกให้กด * 3370# มันจะรีดพลังสำรองที่ซ่อนออกมาแล้วแสดงให้เห็นว่า เพิ่มพลังถ่านให้ขึ้นมาอีก 50% และมันจะชดเชยส่วนสำรองนี้ในการชาร์จแบตครั้งต่อไป

4 ถ้าโทรศัพท์หายต้องการทำให้ใช้ไม่ได้ตลอดไป

ในกรณีนี้เราต้องใช้ หมายเลข serial number ประจำเครื่อง ซึ่งมี 15- 17 หน่วย การที่จะทราบหมายเลขนี้ก็ไม่ยากครับ กด * #06# แล้วหมายเลขประจำเครื่องก็จะขึ้นมาให้เห็นทันทีเหมือนเล่นกล จดไว้ครับแล้วเก็บไว้ให้ดี....

ที่นี้ถ้ามือถือหายหรือตกหล่นให้โทรไปที่ศูนย์แล้วแจ้งหมายเลขให้เขาไปเขาก็จะบล็อคเครื่องของเราให้แล้วทีนี้มือถือที่หายไปจะใช้ไม่ได้อีกเลย ถึงแม้ว่าคนขโมยไปจะเปลี่ยน sim card มันก็จะยัง ใช้ไม่ได้อยู่ดีได้อย่างเดียวคือไว้เขวี้ยงหัวหมาหรือหลังคาคนอื่น

โทษของโทรศัพท์มือถือ

1 เห่อตามแฟชั่น

คนโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น นิยมเปลี่ยนมือถือไปตามแฟชั่นเพื่อให้อินเทรนด์ ดูทันสมัย ไม่ตกรุ่น เทียมหน้าเทียมตาเพื่อนฝูง และบ้างก็เปลี่ยนเพื่อให้ดูเป็นคนมีระดับ มีฐานะ ทั้งที่ฟั่งชั่นหรือประโยชน์ที่เสริมขึ้นมาของแต่ละแบบ บางคนแทบจะไม่ได้ใช้เพิ่มเติม จากเดิมเลยก็ตาม ดังนั้น มือถือจึงได้กลายเป็นเครื่องประดับ ที่บ่งบอกสถานภาพคุณอีกทางหนึ่ง

2. ทรัพย์จาง

จากการเห่อตามแฟชั่น อย่างที่กล่าวข้างต้น ทำให้หลายคนต้องหาเงินเพิ่ม เพื่อหาซื้อมือถือรุ่นใหม่อยู่ตลอดเวลา ซึ่งหากมีเงิน หรือหาเงินได้คล่อง ก็ยังไม่เดือดร้อนเท่าไร แต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่เงินไม่ดี แต่มีรสนิยมดีเกินฐานะ จึงเกิดสภาวะทรัพย์จาง ต้องหาดิ้นรนหาเงินเพิ่ม หรือไปกู้หนี้ยืมสินมาซื้อมือถือ ที่ตัวอยากได้ ซึ่งโรคเห่อตามแฟชั่นส่วนใหญ่มักจะเกิดกับเด็กวัยรุ่น วัยเรียน

3. ขาดความอดทน และใจร้อน

แม้ว่าข้อดีของโทรศัพท์มือถือ จะทำให้เราสื่อสารได้รวดเร็วทันใจ แต่ข้อนี้ก็เป็นข้อเสียที่ทำให้คนเราขาดความอดทน และใจร้อนขึ้นเช่นกัน เพราะความสะดวกสบาย ในการใช้โทรศัพท์มือถือ ที่ว่าตรงไหนก็ได้ เวลาใดก็ได้ กดปุ๊บ ติดปั๊บนี่เอง ทำให้หลายๆ คนกลายเป็นคนที่ทนรอใครนานไม่ได้ หรือไม่ยอมทนแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆ คุณน้องต่อไป เช่น นัดเพื่อนไว้ และเพื่อนมาช้าแค่ 5 นาที ก็ต้องโทรตามจิกตามล่าแล้ว

4. ขาดกาลเทศะ และมารยาท

จากการที่เราไม่ค่อยอดทนรอ และใจร้อนที่ว่านี่เอง ทำให้หลายๆ ครั้ง เมื่อนึกอะไรขึ้นมาได้ ก็จะกดโทรศัพท์ไปหาบุคคลที่เราอยากจะพูด อยากถามในทันที ซึ่งบางครั้ง อาจจะเป็นเวลาประชุม เวลานอน เวลารับประทานอาหาร เวลาพักผ่อน หรือเป็นวันหยุด วันที่เขากำลังใช้เวลาอยู่กับครอบครัว การโทรไปเช่นนั้น โดยไม่ดูเวลาหรือกาลเทศะที่ควรโทร แม้เขาจะบอกว่าไปเป็นไร แต่จริงๆ แล้วเขาก็อาจจะไม่พอใจ หรือโกรธที่เราไปขัดจังหวะการกิน การนอน การพักผ่อน ฯลฯ

5.ขาดมนุษย์สัมพันธ์

แม้ว่าโทรศัพท์มือถือ จะเป็นเครื่องมือสื่อสาร ที่ทำให้เราติดต่อกับคนได้มากมายได้ทั่วโลก แต่คนส่วนใหญ่ จะใช้มือถือพูดคุยกับญาติสนิท มิตรสหายที่ใกล้ชิด ทำให้ขาดความใส่ใจ ที่จะสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่น ตัวอย่างเช่น เมื่อไปงานเลี้ยงสังสรรค์ แทนที่เราจะไปทำความรู้จักกับคนใหม่ๆ ในงาน สร้างมิตรภาพให้เกิดขึ้น หลายคนกลับหลบมุมโทรไปคุยกับเพื่อน หรือวัยรุ่นอยู่บ้าน

6.ไม่จริงใจ

เนื่องจากการพูดคุยทางโทรศัพท์ ไม่ต้องเห็นหน้าตา ทำให้หลายคน สามารถใช้คำหวานหลอกลวง หรือพูดโกหกผู้อื่น สาเหตุให้เกิดเรื่องอื่นๆ ตามมาได้ เช่น เราอาจคิดว่าเขาดีกับเรา พอเขายืมเงิน ก็ให้ไป แล้วเขาก็ไม่คืน เราก็เกิดความเดือดร้อน เป็นต้น

อินเตอร์เน็ต

การทำงานของอินเตอร์เน็ต

การส่ง-รับสื่อข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยใช้เทคโนโลยีเครือข่าย WAN เป็นสื่อกลางที่เชื่อมต่อเครือข่ายขององค์กร และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider - ISP) เข้าด้วยกัน และยืนอยู่บนพื้นฐานโปรโตคอล TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol) ในการสื่อ-ส่งข้อมูล ในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีมาตรฐานและกระบวนการแปรรูปของสื่อ ในรูปลักษณะสัญญาณรหัส ไปตามชื่อเรียกต่าง ๆ และมีหน่วยค่าการนับและวัดที่ต่างกัน ในชื่อเรียกที่แตกต่างกัน

ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต

- ด้านการติดต่อสื่อสาร เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล การส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือการพูดคุยด้วยการส่งสัญญาณภาพและเสียง

- เป็นระบบสื่อสารพื้นที่จำลอง (Cyberspace) ไม่มีข้อจำกัดทางศาสนา เชื้อชาติ ระบบการปกครอง กฎหมาย

- มีระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

- สามารถค้นหาข้อมูลในด้านต่างๆ ได้ผ่านบริการ World Wide Web

- การบริการทางธุรกิจ เช่น สั่งซื้อสินค้า หรือการโฆษณาสินค้าต่างๆ

- การบริการด้านการบันเทิงต่างๆ เช่น การดูภาพยนตร์ใหม่ๆ การฟังเพลง ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การเกมออนไลน์ เป็นต้นแก่

โทษของอินเตอร์เน็ต

- อินเตอร์เน็ตเป็นระบบอิสระ ไม่มีเจ้าของ ทำให้การควบคุมกระทำได้ยาก

- มีข้อมูลที่มีผลเสียเผยแพร่อยู่ปริมาณมาก

- ไม่มีระบบจัดการข้อมูลที่ดี ทำให้การค้นหากระทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร

- เติบโตเร็วเกินไป

- ข้อมูลบางอย่างอาจไม่จริง ต้องดูให้ดีเสียก่อน อาจถูกหลอกลวง-กลั่นแกล้งจากเพื่อนใหม่

- ถ้าเล่นอินเตอร์เน็ตมากเกินไปอาจเสียการเรียนได้

- ข้อมูลบางอย่างก็ไม่เหมาะกับเด็กๆ

- ขณะที่ใช้อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์จะใช้งานไม่ได้

ปล. ทำได้ 2 ข้อ อีกข้อยังไม่เสร็จของมสธ ช่ายป่าว

คิดเองทำเองซะบ้าง หนังสือก็มีให้อ่าน internetให้ศึกษา ไม่ใช่ให้มาหาคำตอบแบบมือแบบเท้าอย่างนี้

ถ้าอาจารย์ มสธ รู้เข้า มันเสียชื่อเสียงมากครับ

ไกล้กำหนดส่งรายงานแล้วยังหาไม่ได้เลย เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ ใครได้แล้วส่งเมล มาบอกหน่อยน่ะครับ 10141

ขอบคุณมากค่ะคุณpiloku ถึงแม้จะลอกคนอื่นแต่ถ้าลอกอย่างมี่ศิลป์คนที่ลอกเข้าอาจได้คะแนนมากกว่าอีกอย่างคิดว่าคนอื่นจะเหมือนตัวเอง ปลถึงคนเขียนที่ว่าคิดทำเองซะบ้าง

ไม่เห็นตรงคำถามเลย

เอาตรงคำถามดิ

ไชโยตอบเสร็จแล้วส่งแล้วด้วย แต่ไม่บอกใครหรอก.............

ขอบพระคุณสำหรับความรู้ที่ให้นะคะ

มีประโยชน์มากค่ะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

ขอบคุณที่ให้คำตอบ

แล้วเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่นคืออ่ะไรอ่ะ

อ่านหนังสือแล้วไม่เข้าใจ ว่ามันจำพวกไหนอ่ะ ลองยกตัวอย่างให้หน่อยได้มั้ยค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

เทคโนโลยีสือสารมัยหม่มีประโยชน์และโทษมากน้อยเพียงได

เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่มีอะไรบ้าง

ข้อมูลที่ได้ก็ OK นะ

sasithorn Kook-kik Janthaen

เทคโนโลยีสมัยใหม่มันมีความหมายกว้างมากเลย ช่วยยกตัวอย่างให้ดูหน่อยค่ะว่ามันคืออะไรเอาแบบพอเป็นแนวทางให้คิดต่อไปได้ ขอบคุณค่ะ

ช่วยตอบกันหน่อย เอาคำตอบเยอะๆ

คำตอบ มันอยู่ ในหนังสือ การสื่อสาร ( 13202 ) หน่วยที่ 15 นะครับ เล่มที่ 2 หน้า 307 - 344 นะครับ อ่านแล้วรับรองทำรายงานได้ครับ

จาก นศ มสธ รุ่น50 ค่ะเอกประชาสัมพันธ์

เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ คำถามนี้ อันที่จริงทุกๆคนรู้คำตอบเกือบทั้งหมดแต่คงไปคิดอะไรที่มันมากเกินไป

ไม่ได้อ่านหนังสือแล้วมาตอบนะคะ แต่คิดว่าน่าจะมีให้เห็นอยู่ในชีวิตประจำวันของเรา

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดต่อกัน การสื่อสารกันในปัจจุบัน ให้มองดูว่าอะไรที่มันพัฒนา และ มันล้ำหน้าซึ่งลองเปรียบเทียบกับ

อดีต คิดว่าทุกคนคงตอบได้ และ ประโยชน์ข้อดีข้อเสียของเทคโนโลยีตัวนี้ ก็น่าจะเป็นที่รู้กันอีกเช่นกัน ขึ้นอยู่กับผู้นำไปใช้งานและก่อประโยชน์ให้สูงสุดมากกว่าค่ะ

หน่วยที่ 15 นะครับ เล่มที่ 2 หน้า 307 - 344 อ่านแล้วไม่เห็นเข้าใจเลย จะผ่านไหมเนี๊ยะ

อยากทราบคำตอบอีกข้อต่อจากโทรศัพท์เคลื่อนที่กับอินเตอร์เน็ตเรียน มสธ.ค่ะ อยากรู้คำอบจัง

เรียน มสธเหมือนกัน อ่านหนังสือไม่รู้เรื่องเลย คำตอบคุมเครือมากมาย เครียดหนักเลยทีนี้ กดหาในนี้กะเจอเหมือนเราแฮะ ไม่ทราบหาได้รึยังคะ หาได้กรุณาส่งมาให้อ่านเข้าใจด้วยนะคะ พอทราบมาบ้างแล้วว่าคืออะไร แต่อธิบายไม่ไหว จะก็อปไปก็กลัวตกอ่านะ

ขอบคุณนะครับ ได้รู้ว่าคำตอบไปในทิศทางเดียวกัน เข้าใจทุกคนนะครับบางคร้งอ่านแล้วคำถามก็ไม่มีในหนังสือ ให้กำลังใจทุกคนคับ

เรียน มสธ เช่นกัน...ให้กำลังใจนะค่ะ...สู้ สู้.....ยุทินัน จันทะเกษ....

เรียน มสธ ปี 53 ค่ะ อยากมีเพื่อน อยากมีคนคอยปรึกษาค่ะ 081-3873647 โทรหากันบ้างนะคะ ขอบคุณค่ะ

มสธ เหมือนกันค่ะอ่านหนังสือไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันค่ะอยากมีเพื่อนที่เรียนเหมือนกัน เอกทรัพยากรมนุษย์ค่ะ088-4050535โทรมาได้นะคะ ขอบคุณค่ะ

ขอบคุูณสำหรับข้อมูลนะค่ะเป็นแนวทางได้ดีทีเดียว

ลงวิชานี้เทอมนี้ ยังหนังสือปรับปรุง กิจกรรมต้องทำ ขอบคุณสำหรับผู้ใจดีช่วยเหลือเพื่อนร่วมสถาบันนะคะ

ลงทำเบียนตั้งแต่ ตุลาคม  ตอนนี้หนังสือก็ยังไม่ได้  เทอมหน้าลงเรียนไว้ หนังสือก็ปรับปรุงทุกวิชาเลย  อีกเดือนกว่าก็สอบแล้ว อย่างนี้จะสอบผ่านรึเปล่าเนี้ย  เทอมที่แล้วกว่าจะได้หนังสือ ก็เหลือเวลาอ่านไม่เดือนเลย  เทอมนี้ก็ยังเป็นแบบเดียวกันอีกเซ็ง ๆๆๆๆ สุด ๆๆๆ เลย  แถบสอบตกตั้ง  2  ตัว  ผ่านตัวเดียวเอง  เทอมนี้ลงไป 2  จะผ่านกี่ตัวเนี้ย หนังสือก็ไม่มีอ่าน โอ้ย จะ บ้า ตาย

 

ลงวิชานี้เหมือนกันคัฟ

มาหาแนวทางการตอบเหมือนกัน เพราะยังไม่ได้หนังสือเลยค่ะ คำถามก็ค่อนข้างกว้างด้วยเลยจะแน่ใจว่าจะเจาะตรงประเด็นอ่ะเปล่า ขอบคุณผู้ให้ข้อมูลค่ะ

สาหวัดดี้

เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่มีอะไรบ้าง

ช่วยตอบหน่อยนะคะ จะรวบรวมไปทำรายงานส่งครูค่ะ ขอบคุณมากค่ะ