Reuters

หนอมจิตต์
ทำไมคำว่า Reuters ถึงอ่านว่า รอย-เตอร์ กรุณาช่วยชี้แจง จักขอบพระคุณยิ่ง
คำตอบ

reuter อ่านว่า รอย-เตอร์ เพราะว่าเป็นการทับศัพท์ของคนไทยอ่าครับ เมื่อฟังฝรั่งพูดแล้วจึงพยายามให้อ่านออกเสียงคล้ายฝรั่ง และเนื่องจากฝรั่งมีสำเนียงต่างๆกันไปอาจฟัง reuter เป็น รอยเตอร์ หรือ รูตเตอร์ หรือ อะไรก็ตามเลยมีที่แตกต่างกันมาก เช่นหลายคำอื่นๆ

ขอบคุณมากที่ช่วยชี้แจง เพราะเคยไปถามครูที่โรงเรียนแต่ครูกลับบอกว่า eu คือสระ ออย ของภาษาอังกฤษ ฟังตั้งแต่ทีแรกก็รู้สึกว่ามันเป็นคำตอบที่แปลกๆ ชอบกล วันนี้ก็ได้ทราบคำตอบแล้ว ขอบคุณจริง

eu  เป็นสระ ออย  ในภาษาเยอรมันค่ะ

 Reuters (มี s ด้วยนะคะ) ก่อตั้งโดย พอล จูเลียส รอยเตอร์  ซึ่ง เป็นคนเยอรมันค่ะ