ข้าวญี่ปุ่น

กิติ
ขอถามเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของข้าวญี่ปุ่น ( koshihikali และ sasanishiki )ว่าในข้าวนั้นประกอบไปด้วยธาตุอาหารอะไรบ้าง เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรด เป็นต้น ครับ
คำตอบ