แนวทางการพัฒนา Personal mastery

ศนิษฐา อมรพรหมภักดี
ขอถามว่า ไม่ทราบว่ามีหนังสือที่เกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนา Personal mastery ที่เป็นภาษาไทย บ้างหรือปล่าวค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ
คำตอบ