มาเรียนให้ทราบค่ะ

ทาง ม.อ.ตอบรับข้อเสนอที่ท่านเสนอ การจัดงานประชุมวิการของ blogger ที่จะให้ทาง ม.อ.เป็นเจ้าภาพแล้วค่ะ...เราจะนัดหารือกันนัดแรก สัปดาห์เร็วๆ นี้ เพื่อได้โครงคร่าวๆ....นัดครั้งที่ 2 จะเชิญทาง สคส.มาด้วยค่ะ..../ด้วยความดีใจ/เมตตา จึงเรียนมาเพื่อทราบค่ะ

คำตอบ