มีแผนที่โรงเรียนในเขตพื้นที่ไหม ?

ขันธชัย มหาโพธิ์

ลัดดา  ผมจะมาประเมินภายนอกใน ร.ร.เขต 1 พร้อมคณะ ระหว่างวันที่  12  ก.ค.ถึง 11 สค. 49

อยากได้แผนที่ของร.ร.หน่อย มีไหม ? ถ้ามีส่งให้พี่ทาง E-mail ได้ครับ  ขอบใจมาก ๆ

พี่ขันธ์

คำตอบ

ถึงพี่ขันธ์

     เห็นพี่มาแล้วพักที่ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์หนองบัวลำภูแล้วเลยไม่ได้ส่งให้ 

                                        ละดา