ช่วยตอบที

น.ส. จรรสมร ใจปานแก่น
หนูอายุ  17 ปีเรียนอยู่ ม. 4  ที่หนองคาย  หนูเรียนภาษาอังกฤษได้แย่มากอ่านก็ไม่ออกแปลก็ไม่ได้หนูอยากรู้ว่าหนูจะเริ่มต้นการเรียนวิชานี้จากตรงไหนกรุณาช่วยให้คำแนะนำหนูด้วยค่ะ  ด้วยความเคารพอย่างสูง
คำตอบ