ส่งมาให้ ตามใจคุณ

div#subtitle { font-size: medium; color:#CBAD06;}
div#container {width: 840px; background: #F6E277;}
div#sidebar2 {width: 215px;
background-image:url("http://gotoknow.org/file/nanami_mar/lela4.jpg");
border: 6px solid #F6E277;}
div#content2 {background: #FEFCE7; width: 595px;
background-image:url("http://gotoknow.org/file/nanami_mar/lela6.jpg");
border: 6px solid #F6E277;}body{ background: #F6E277;
background-image: url("http://gotoknow.org/file/nanami_mar/testnana.png");
background-repeat: repeat-x;}div#title{padding: 10px 4px 35px;   
font-size: big; color:#AA9A09;      
background:#F6E277;  
background-image:url("http://gotoknow.org/file/nanami_mar/lelawade_H.png ");    
background-repeat:no-repeat;   background-position:center center;  
height:35px;}div#title span {display:none;}
คำตอบ