เพื่ออะไร

ทำไมครูต้องทำวิทยะฐานะกันอย่างเคร่งเครียด ผมว่าบางคนต้องการทำเพื่อเป็นการพัฒนาตนเอง แต่บางที่ฟังดูแล้วมันเหมือนต้องการบางสิ่งบางอย่าง เช่นเงินเพิ่ม ใช้ไหมครับ
คำตอบ