จะทำอย่างไรเมื่อไม่มีสัญชาติ

หนูนิดหน่อย
จะทำอย่างไรเมื่อไม่มีสัญชาติค่ะ
คำตอบ