ปีใหม่แล้ว อะไรก็ต้องเปลี่ยน

ปีใหม่นี้คิดว่าจะเปลี่ยนอะไรดีที่สุดเพื่อตัวเราเองและคนรอบข้าง
คำตอบ