ส่งงานคะ

นางสาวกัลยานี จำปี เลขที่ 7 ค.บ.4.5 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

สวัสดีคะอาจารย์ ดิฉันนางสาวกัลยานี  จำปี เลขที่ 7 ค.บ.4.5 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ของของานโดยชื่อ 

http://learners.in.th/portal/kanlayanee

คำตอบ