อยากทราบลักษณะงานสนับสนุนนิสิตพิการ มมส.ค่ะ

ดิฉันทำงานสายสนับสนุน การจัดการศึกษาให้กับบัณฑิตอาสาสมัคร มธ.ค่ะ อยากทราบลักษณะงานของเพื่อนร่วมสายงานแต่ต่างกลุ่มเป้าหมายและมหาวิทยาลัยค่ะ เผื่อว่าเราเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่อไปในอนาคตค่ะ
คำตอบ
ขออภัยอย่างสูงค่ะ ที่มาตอบช้ามากกกกก แต่ยังไงก็ดีกว่าไม่มานะคะ 
ค่ะ...สำหรับงานบริการสนับสนุนนิสิตพิการ มมส. เราจะมุ่งให้บริการกับนิสิตภายในมหาวิทยาลัยก่อน โดยเรามีนิสิตที่รับผิดชอบในโครงการทั้งหมด 21 คน
สำหรับบริการที่เราจัดไว้สำหรับนิสิตพิการนั้น จะเน้นให้บริการสำหรับนิสิตพิการทางสายตา  ซึ่งจะมีน้องนิสิตที่ตาบอดสนิท อยู่ 2 คนและสายตาเลือนรางอีก 3 คนโดยน้องแต่ละคนจะเรียนในสาขาที่แตกต่างกันออกไปค่ะ  โดยเราจะมีบริการดังนี้ค่ะ
  • จัดทำเอกสารเบรล์ล , ข้อสอบเบรล์ล
  • คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาโดยจะมีโปรแกรมสำหรับนิสิตพิการทางสายตาโดยเฉพาะ ได้แก่ โปรแกรม JAWS, PPAตาทิพย์ , Zoom Textซึ่งเป็นโปรแกรมไว้สำหรับอ่านหน้าจอค่ะ
  • Braille Display
  • Plextalk เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้เล่นหนังสือเสียง DAISY
  • ผลิตหนังสือเสียง DAISY, MP3
  • บริการให้ยืมหนังสือเสียง DAISY
  • บริการให้ยืมเครื่องเล่น MP3 สำหรับฟังหนังสือเสียง MP3
  • บริการอาสาสมัครช่วยอำนวยความสะดวกในการสอบ
  • บริการอาสาสมัครช่วยนำทาง
  • ฯลฯ ตามร้องขอและเห็นว่าเหมาะสม
สำหรับน้องคนอื่นๆ เราก็มีบริการให้ตามที่น้องร้องขอเข้ามาค่ะ แต่ส่วนใหญ่เด็กพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ประกอบกับการได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนนิสิตด้วยกัน จึงไม่ค่อยมีนิสิตพิการกลุ่มนี้เข้ามาร้องขอความช่วยเหลือเท่าใดนัก 
 ยินดีที่ได้แลกเปลี่ยนกับผู้ร่วมสายงานเดียวกันนะคะ หวังว่าคงได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกันในครั้งต่อๆ ไปนะคะ
ขอบคุณค่ะ
DSS "work with disability" ( หนิง )

เชิญแวะไปเยี่ยมชมเวบไซด์ (ฝีมือออย)  ได้ ที่นี่ เลยค่ะ  ^__*