สวัสดีปีใหม่ 2550

เรียน อาจารย์หมอ ค่ะ

  สวัสดีปีใหม่ นะคะ คุณหมอ ขอพระคุณรัตนตรัย อำนวย อวยชัย ให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรง อย่างนี้ตลอดไป นะคะ

        ด้วยความเคารพ

             สุวรรณา นุ่มพิษณุ

คำตอบ

ขอขอบคุณอาจารย์สุวรรณา และท่านผู้อ่านทุกท่าน...

  • ขอขอบคุณสำหรับความปรารถนาดี...

ขอคุณพระศรีรัตนตรัย และคุณงามความดีทั้งหลายที่อาจารย์ ท่านผู้อ่าน และผู้เขียนได้อบรม เจริญ ทำให้มากแล้ว...

  • โปรดปกป้อง คุ้มครอง ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ และท่านผู้อ่านมีความสุข ความเจริญ มีสุขภาพดี มีแรง มีกำลังไว้ทำอะไรดีๆ ไปนานๆ ครับ...

ต้องการขายไตด่วนเช่นกัน