สวัสดีปีใหม่ค่ะ

  • สวัสดีปีใหม่ 2550 และขอขอบคุณคุณสมพรที่เข้าไปอวยพรปีใหม่ให้อ้อค่ะ   อ้อกลับบ้านเชียงใหม่ก่อนปีใหม่ค่ะเมื่อวันที่ 21-23 ธ.ค.ที่ผ่านมา ที่กลับก่อนปีใหม่เนื่องจากเกรงว่าถ้าเป็นช่วงปีใหม่นั้นรถเยอะค่ะ เดินทางไม่สะดวก ก็เลยกลับก่อนค่ะ
  • ขออวยพรปีใหม่ให้คุณสมพรพร้อมครอบครัว มีความมั่นคง ก้าวหน้า ร่ำรวย และยั่งยืนตลอดกาลค่ะ
  • ขอบคุณนักนักเจ้า

 

คำตอบ

ขอบคุณค่ะ

ไปเยี่ยมน้อง ๆ ชาวดอยที่ปายมา แล้วจะมาเล่าสู่กันอ่านค่ะ