UKM9 เน้นสาระนะครับ

เครือข่ายจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย

 เน้นย้ำ ซ้ำความชัดเจน UKM9(คลิก)

 เครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่าง มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙ ที่ ชาวมอดินแดงรับเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ ๙ และ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เน้นการ "แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ที่เรียกว่า HOW TO and Best Practice ในเรื่อ การวิจัยของแต่ละมหาวิทยาลัย รวมทั้ง COE หรือ Center of Excellence"

 ดังนั้นขอกราบเรียนทำความเข้าใจกับทีมงาน และ ท่านที่สนใจและมีส่วนเกี่ยวข้อง เราจะใช้ "การเล่าเรื่อง เล่าประสบการณ์จริง ใช้กระบวนการ ฟัง คิด และ หาแนวทางนำไปพัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับ บริบท อัตตลักษณ์ ของแต่ละ มหาวิทยาลัย" ครับ

 เรียนเชิญให้ความเห็นครับ

 "เน้นงาน หรือ สาระ หัวปลา คือ งานวิจัย และ งานเดิมที่ได้มีการพัฒนา หลังมีการ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ จาก ฅน อื่นๆ แล้วนำไปต่อยอดอย่างไร"

 ด้วยความเคารพ สำหรับท่านที่ร่วมกู่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ คู่ความพอเพียง

( หมายเหตุ สำหรับท่านที่ชอบเรื่องเครื่องมือ KM จะมีเวที ที่จะจัดพิเศษ สำหรับ คุณอำนวยแห่ง UKM รุ่นที่ ๓ มอดินแดง ในวันที่ ๗ ก.พ ๕๐ ครับ โควต้าแห่งละ ๑๐ ท่าน)

JJ2007

คำตอบ