สวัสดีปีกุล

สวัสดีปีใหม่๒๕๕๐

 ขอนำพรปีใหม่ จากอีสานถึงใต้

 ขอพลังจากใจ ร่วมนำไทย พัฒนา

ขอนำพรปีใหม่ ๒๕๕๐.jpg

JJ2007

คำตอบ

ขอบพระคุณอ. JJ เป็นอย่างสูงค่ะ ขอพรนั้นตอบสนองกลับคืนอาจารย์เช่นกันค่ะ เรามารวมพลังกันเพื่อชาติไทยของเรานะคะ