สวัสดีปีใหม่ค่ะ

    • มาสวัสดีปีใหม่ค่ะ
    • ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและพระบารมีของในหลวง ดลบันดาลให้คุณรัตติยาและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญค่ะ

คำตอบ