สวัสดีปีใหม่ 2550 ได้รับพรกลับคืนหรือยังคะ...

ขอบคุณที่ตามไปอวยพรปีใหม่นะคะ ขอให้อำนาจความตั้งใจดีที่มีตลอดมาของคุณชายขอบ ได้โปรดดลบันดาลให้มีความสุขกาย สุขใจ มีแรงพลังทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองต่อๆไป และที่สำคัญให้พบเจอแต่คนดี สิ่งดีในชีวิตนะคะ
คำตอบ