อยากรู้นะค่ะ

อัน

อนากทราบเกี่ยวกับทฤษฎีจิตวิทยาแบ่งได้กี่วิธีกี่แบบ หนู้รู้มาว่า 5 แบบ อะไรบ้างค่ะ

ช่วยบอกทีค่ะ ขอบคุณค่ะ

คำตอบ