สวัสดีปีใหม่ครับ

  • ในวโรกาส ต้อนรับปีใหม่
  • ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่คุณแอ๊วนับถือ จงดลบันดาลให้คุณแอ๊วและครอบครัว ประสบความสุขและความเจริญ สุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพใจเข้มแข็ง เป็นกำลังสำคัญของพวกเรา ชาวโมบาย ตลอดปีใหม่นี้นะครับ
  • ด้วยจิตใจที่งดงาม คุณแอ๊วเหมาะกับงานตรงนี้นะครับ..ขอเป็นกำลังใจให้ตลอดปี ๒๕๕๐ เลยครับ
คำตอบ

เรียนอาจารย์ Beeman

  • ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้  วิภาขออ้างถึงคุณพระศรีรัตนตรัย หลวงพ่อใหญ่ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทั้งสากลโลก  จงปกป้องคุ้มครองอาจารย์และครอบครัวตลอดจนญาติสนิทมิตรสหาย  ให้สมบูรณ์ทั้งทางกายและใจ อุดมไปด้วยคุณความดีที่ได้สั่งสมมา และตอบแทนกลับคืนแก่อาจารย์นะคะ
  • ขอบพระคุณนะคะอาจารย์สำหรับกำลังใจดีๆ ที่อาจารย์มีให้กับพวกเราชาวโมบายตลอดมา  วิภายังจำได้เลยว่าการเริ่มเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานของโมบายในครั้งแรกเริ่ม มีแนวคิดมาจากคำแนะนำของอาจารย์ รวมถึงครั้งต่อๆมาด้วยค่ะ
  • สวัสดีปีใหม่ค่ะ