สวัสดีปีใหม่ครับ

  • ในวาระดิถี ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
  • ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่คุณเที่ยงนับถือ จงดลบันดาลให้คุณเที่ยงและครอบครัว ประสบความสุขและความเจริญ สุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพใจเข้มแข็ง...ตลอดปีใหม่นี้นะครับ
คำตอบ