สะบายดีปีใหม่

อาจารย์ paew ที่เคารพ

  • กราบขอบพระคุณอาจารย์ paew มากที่เอ็นดูให้คำแนะนำที่ดีงาม แก่ออตตลอดปีนี้และคงได้รับความเอ็นดูจากอาจารย์ในปีหน้าและตลอดไป
  • ขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงครับ
  • สะบายดีปีใหม่ครับ
คำตอบ