ส่งงาน

phaple

เรียน ผศ.มานิต ยอดเมือง ที่เคารพ ดิฉัน ชื่อ น.ส.พัชรีภรณ์  เมยานนท์ เลขที่ 20 หมู่เรียน ค.บ.4.5 ได้สมัคร Gotoknow และ lernners แล้วค่ะ

และสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์ที่ให้คำแนะนำและคำสอนที่ดี ๆ ให้กับนักศึกษา ค.บ.4.5 ค่ะ

 

คำตอบ