ส่งงานบล็อก

นางสาวปราณี โสดากุล

เรียน อาจารย์ที่เคารพ

ดิฉันนางสาวปราณี  โสดากุล ได้เข้ามาเยี่ยมชมบล็อกของอาจารย์แล้วเป็นบล็อกที่ดีมากอ่านแล้วได้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการเรียนรู้เพิ่มขึ้นมากเลยซึ่งแต่ก่อนไม่ค่อยจะมีความรู้สักเท่าไหร่ หลังจากที่ท่านอาจารย์ให้สร้างบล็อกขึ้นมาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลในสังคมที่กว้างออกไปโดยใช้เวลาในการสร้างหนึ่งเดือน บัดนี้ ดิฉัน นางสาวปราณี โสดากุลได้สร้างบล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงอยากจะขอส่ง งานบล็อกกับอาจารย์ โดยบล็อกที่สร้างอยู่ในเว็ปไซด์ดังต่อไปนี้ http://learners.in.th/file/neekunnaruk

 

คำตอบ