การเข้าชุมชนของ blog ใหม่

อุไรวรรณ
พี่เปิด blog ใหม่แต่เอาเข้า SmartPath ไม่ได้ ทำอย่างไรคะ
คำตอบ

พี่จะต้อง E-mail ไปหาเจ้าของชุมชน (Plannet) Smartpath ค่ะ ขอนำ Blog สมัครเข้าชุมชน จะสังเกตุเห็น E-mail ติดต่ออยู่ข้างล่างชื่อเจ้าของชุมชนค่ะ 

แต่ถ้าพี่เปิด Planmet แล้วพี่สามารถดึงบันทึกเข้าสู่ Plannet ได้เลยค่ะ โดยที่พี่ไม่ต้องขออนุญาติ หรือ E-mail ติดต่อเจ้าของ Blog

นี่คือข้อแตกต่างเล็กน้อยค่ะ