ไม่ทราบว่าได้รับข้อมูลหรือยังคะ

ได้ไปติดต่อสอบถามข้อมูลจากคุณมานพ ศรีชมพู นักวิทยาศาสตร์การกีฬาของศูนย์อนามัยที่ 8 แนะนำว่า ถ้าสนใจทำโยคะให้ทำได้แต่ควรทำแค่ขั้นพื้นฐานก่อนจนกว่าจะคล่องตัวและไม่มีอาการเจ็บ แล้วจึงค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเป็นโยคะร้อนภายหลัง แต่ถ้าเจ็บให้ลดกลับมาจุดเริ่มต้นใหม่นะค่ะ
คำตอบ