How R U?

เรียนท่านเอื้อรังสรรค์

 เป็นอย่างไรครับ งานสอบ Ent เรียบร้อยหรือยังครับ

 จะชวนท่านจัด มหกรรมการจัดการความรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับ

คำตอบ
เรียนท่าน JJ  งานสอบเรียบร้อยแล้วครับ  แต่ป่วยเป็นหวัดแทน  งานที่ท่านเสนอน่าสนใจมาก