การให้การปรึกษา

ในกรณีที่caseฝังใจกับอดีตที่เจ็บปวด กังวลกับอนาคต  ไม่อยู่กับปัจจุบัน  พึ่งพาแต่ผู้อื่น ไม่กล้าตัดสินใจ กระตุ้นให้คิดแต่คิดไม่ได้ และไม่อยากที่จะคิด จะมีวิธีการให้ความช่วยเหลืออย่างไรบ้างคะ 
คำตอบ