การจัดนิทรรศการ km นครสวรรค์ เขต 3

  การจัดนิทรรศการ  KM  ของนครสวรรค์ เขต 3  ดีพอสมควร  ถามว่าคณะของ  ดร.สุวัฒน์  จะมาชมนิทรรศการบ้างไหม ครับ
คำตอบ