เรียนปริญญาเอก

มินอัน
ค่าใช้จ่ายในการเรียนสูงมากไหมคะ...เรียนทั้งสิ้นกี่หน่วยกิต..กีปี...ขอบคุณค่ะ
คำตอบ