ไม่สามารถเข้าไปสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตได้

panumat
วันที่ 4-5 ธันวาคม 49 ผมไม่สามารถเข้าไปในเว็บของ สำนักงาน ก.พ. ได้เลยเนื่องจากว่าผมได้โอนเงินค่าสมัครสอบไปแล้ว และต้องการที่จะสมัครสอบในระดับปริญญาโท จะทำอย่างไรดี เพราะมีกำหนดวันรับสมัครถึงวันที่ 10 ธันวาคม เท่านั้น
คำตอบ

หวังว่าคงสำเร็จลุล่วงด้วยดีนะคะ

ถ้าเกิดปัญหาลองโทรเบอร์ 02-2803335 ค่ะ