ชนิดของดาวฤกษ์

ขนบพร ประศาสน์กุล
ดาวฤกษ์มีกี่ชนิดคะ  มีรายละเอียดและชื่อของแต่ละชนิดไหมคะ  ถ้ามีขอข้อมูลของแต่ละชนิดด้วยนะคะ
คำตอบ