planet : we all are brother

ไม่ได้ถามครับ

แต่แจ้งให้ทราบ  blog  ของท่าน  อยู่ใน planet 

http://vrbrother.gotoknow.org

ผมพยายามรวบรวม blogger ที่เป็นมุสลิมเอามาไว้ใน planet  นี้ด้วยครับ

นึกคำถามได้แล้วครับ

ผมตั้งใจว่าจะเปิดบัญชีฝากประจำกับธนาคารอิสลาม  ด้วยวัตถุประสงค์  ฝึกนิสัยการออม และเป็นเงินเก็บเป็นทุนการศึกษาสำหรับลูกสาวตัวน้อยของผมเองในอนาคต     แต่ไม่สะดวกตรงที่ใกล้ๆที่ทำงานไม่เห็นสาขาใกล้ๆเลย    ไม่ทราบมีสาขาไหนที่อยู่ใกล้แถวสนามเป้า (อนุสาวรีย์ชัยฯ)  บ้าง    หากอยู่ไกลใช้วิธีการโอนฝากได้แบบธนาคารพาณิชย์อื่นหรือยังครับ

 

และขอคำแนะนำสำหรับการฝากประจำกับธนาคารอิสชาม

คำตอบ