กลับยัง

แล้วจะกลับเมื่อไหร่ล่ะ  ก็อยากกลับแล้วแหละ
คำตอบ